Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K182258
ID oznámenia: 
15787
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. EDITA PFUNDTNER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
43530 € (z výkonu verejnej funkcie), 4927 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANKYŇA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO)
požitky: ODMENA
PODPREDSEDNÍČKA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SR
(ÚRAD VLÁDY SR)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 5631; podiel: 100%
OSTATNÉ ZASTAVANÉ PLOCHY, GARÁŽ; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 5631; podiel: 1/38
RODINNÝ DOM A POZEMKY; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 4557; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LEXUS, rok výroby: 2017, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->