Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161958
ID oznámenia: 
15466
titul, meno, priezvisko: 
PETRA KRIŠTÚFKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(SME RODINA, HNUTIE)
požitky: OSOBNÝ AUTOMOBIL
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV - BRATISLAVA; číslo LV: 5898; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH K DOMU, POZEMKU; kat. územie RUŽINOV - BRATISLAVA; číslo LV: 5898; podiel: 13990/255990
2X GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie RUŽINOV - BRATISLAVA; číslo LV: 5898; podiel: 1/120
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE BYTU, podiel: 100%
UMELECKÉ DIELA ZBERATEĽSKEJ HODNOTY, podiel: 100%
HODINKY A ŠPERKY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE A VKLADY V BANKÁCH, podiel: 100%
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
CHATA, kat. územie BERG, RAKÚSKO, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: BEZODPLATNÉ UŽÍVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->