Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203709
ID oznámenia: 
15306
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER STRYČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(REFRI SLOVENSKO S.R.O.)
KONATEĽ
(RUŽINOVSKÁ S.R.O.)
KONATEĽ
(PCA TRADE S.R.O.)
KONATEĽ
(ZAJAČIE, S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(LMT, A. S.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ENGIE SERVICES A.S.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA A.S.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(RAČIANSKA TEPLÁRENSKÁ A.S.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(KPT, A.S.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(SKAL§CO SPOL. S R.O.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(TERMMING A.S.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ENERGY DISTRIBUTION S.R.O.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PRVÁ RUŽINOVSKÁ SPOLOČNOST A.S.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(SLUŽBYT SPOL. S R.O.)
požitky: ODMENA ČLENA DOZORNEJ RADY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(IURIS GROUP A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PROPRIES A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 5750,6327,5863; podiel: BSM
CHALUPA; kat. územie BORSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 905; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5772; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 12311; podiel: BSM
CHATA; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 2379; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES BENZ , rok výroby: 1967, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 2/3
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ V BANKÁCH A MAJETKOVÉ PRÁVA INEJ HODNOTY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->