Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Y203617
ID oznámenia: 
16876
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER MESTICKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PROVERA CONSULT SRO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI
(PROVERA CONSULT S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYTY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3542, 4027, 4599, 4604; podiel: 100%
POZEMKY A DOM; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 4235, 4085, 4084, 4086; podiel: 100%
POZEMKY; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 1157. 926; podiel: 100%
REKREAČNÁ CHATA A POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 9917; podiel: 100%
DOM A POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 9917; podiel: 100%
DOM A POZEMOK; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 532; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V ODCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V ODCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 80%
AKCIE, podiel: 60%
BANKOVÉ ÚČTY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->