Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203375
ID oznámenia: 
16545
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. PETER KÚKELČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, FAKULTA BANÍCTVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV KAMENIVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKAMI; kat. územie SPIŠSKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 4401; podiel: 1/2
BYT; kat. územie SPIŠSKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 6443; podiel: 1/2
GARÁŽOVÝ BOX; kat. územie SPIŠSKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 11303; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM S GARÁŽOU A S POZEMKOM; kat. územie BETLIAR; číslo LV: 605; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie BETLIAR; číslo LV: 1707; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie SPIŠSKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 5238; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2013, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD V BANKE - BEŽNÝ ÚČET, podiel: 1/2
VKLAD V BANKE - TERMÍNOVANÝ ÚČET, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->