Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202364
ID oznámenia: 
15339
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER KREMSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(THE OLD MILL, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PEZINSKÁ MESTSKÁ SPOLOČNOSŤ, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTO PEZINOK)
požitky: ODMENA POSLANCA MSZ
ŠTATUTÁR
(TROJLÍSTOK PRE RODINU, O.Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie GRINAVA; číslo LV: 1557; podiel: 1/1 V BSM
STAVBA - RODINNÝ DOM; kat. územie GRINAVA; číslo LV: 1557; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK - ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie GRINAVA; číslo LV: 1557; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK - OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie GRINAVA; číslo LV: 1521; podiel: 1/7 V BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
DLHOPISY, podiel: 1/1
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->