Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202425
ID oznámenia: 
15575
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER PELLEGRINI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
68264 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738, 7756; podiel: 100%
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7738, 7756; podiel: 100%
BYT+PIVNIČNÁ KOBKA; kat. územie BRATISLAVA 1.; číslo LV: 9956, 9954; podiel: 100%
GARÁŽOVÉ STÁTIE 2X; kat. územie BRATISLAVA 1.; číslo LV: 9956, 9954; podiel: 100%
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie KRÁLIKY; číslo LV: 154; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LUKAVICA; číslo LV: 103, 104; podiel: 100%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 1137; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 29. 04. 2008
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 11. 08. 2017
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 21. 03. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->