Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203096
ID oznámenia: 
16260
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. PAVOL KOLLÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(JUDr. PAVOL KOLLÁR, IČO: 31783287)
KONATEĽ
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr .PAVOL KOLLÁR, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, PRÍSTREŠOK, POZEMKY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7490; podiel: 1/3
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6590; podiel: BSM 1/1
RODINNÝ DOM, BAZÉN, ALTÁNOK, POZEMKY; kat. územie TOPOĽČIANKY; číslo LV: 2179; podiel: 1/2
PRÍSTREŠKY, HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie TOPOĽČIANKY; číslo LV: 4019; podiel: 1/1
POZEMKY, ZÁHRADNÁ KOMORA; kat. územie TOPOĽČIANKY; číslo LV: 2694; podiel: BSM 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
MAJETOK SZČO, podiel: 100%
PENIAZE, podiel: BSM 1/1
CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->