Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X203625
ID oznámenia: 
16769
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. FRANTIŠEK PALKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
INŠTITÚT HOSPODÁRSKEJ POLITIKY, N.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY V BYTOVOM DOME; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4609; podiel: 100%
GARÁŽOVÉ STÁTIE V BYTOVOM DOME; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4609; podiel: 100%
GARÁŽOVÉ STÁTIE V BYTOVOM DOME; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4609; podiel: 100%
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY V BYTOVOM DOME; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: BSM
GARÁŽOVÉ STÁTIE V BYTOVOM DOME; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4092; podiel: BSM
DOM A POZEMOK; kat. územie GELNICA; číslo LV: 1962; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZARIADENIE BYTU, podiel: 100%
ÚSPORY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 02. 02. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 25. 02. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->