Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203862
ID oznámenia: 
16148
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER MIKLETIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU UMENIA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ A SPOLOČNÍK
(BEATOW PARTNERS S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMKY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4330; podiel: 1/160
POZEMKY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5307; podiel: 1/160
POZEMKY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5308; podiel: 1/160
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3824; podiel: 1/113
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3875; podiel: 20160/2278080
POZEMKY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3866; podiel: 2/320
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3747; podiel: 2/320
POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3749; podiel: 2/320
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3808; podiel: 20160/2278080
POZEMKY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5309; podiel: 2/320
POZEMKY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5310; podiel: 2/320
POZEMKY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 1189; podiel: 2/8
POZEMKY; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2596; podiel: 1/6
POZEMOK; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4815; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2821; podiel: 20160/2278080
POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3546; podiel: 1/4
POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3620; podiel: 1/8
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3688; podiel: 1/1
BYT+ SPOLOČNÝ PODIEL NA BYTOVOM DOME A POZEMKU; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 3933; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 3934; podiel: 291/10000
POZEMOK; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 3969; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4604; podiel: 21656028/149382
POZEMKY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4604; podiel: 17888094/149382
POZEMKY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4604; podiel: 16682/1949139
BYT+SPOLOČNÝ PODIEL NA BYTOVOM DOME A POZEMKU; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4600; podiel: BSM
GARÁŽOVÉ STÁTIE+SPLOČNÝ PODIEL NA BYTOVOM DOME A POZEMKU; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4600; podiel: BSM
GARÁŽOVÉ STÁTIE+SPOLOČNÝ PODIEL NA BYTOVOM DOME A POZEMKU; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4600; podiel: BSM
RODINNÝ DOM+POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 721; podiel: 1/6
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2231; podiel: 4/16
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2394; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3241; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3268; podiel: 20160/2278080
POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3534; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2908; podiel: 20160/2278080
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2980; podiel: 20160/2278080
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3054; podiel: 20160/2278080
POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2683; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2841; podiel: 20160/2278080
POZEMKY; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 2852; podiel: 20160/2278080
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/4
VKLADY NA BANKOVYCH ÚČTOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->