Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203724
ID oznámenia: 
15997
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN ŽAČKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STABILITA, D.D.S., A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚNIA DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCII SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 6829; podiel: 1/1
BYT A GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA PETRŽALKA; číslo LV: 3700; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 2203; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 5208; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7310; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 1089, 2023, 1611, 1048; podiel: 1/1
CHATA - STRÁŽNY DOMČEK; kat. územie ŠTRBA; číslo LV: 1845; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNOM NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->