Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD192296
ID oznámenia: 
16789
titul, meno, priezvisko: 
Ing. NORBERT KURILLA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S.)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
44679 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES, BARDEJOV; číslo LV: 1391; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie REGETOVKÁ, BARDEJOV; číslo LV: 129; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie RUŽINOV, BRATISLAVA; číslo LV: 1507; podiel: 1/2
BYT; kat. územie BRATISLAVA 2 (RUŽINOV, K. Ú. NIVY); číslo LV: 1085; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2011, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
HOTOVOSŤ NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 18. 05. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->