Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
N07904
ID oznámenia: 
15779
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. KAROL MRVA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
príjmy za rok 2019: 
48000 € (z výkonu verejnej funkcie), 124808 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA RADY
(RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA RADY FOV
(FOND OCHRANY VKLADOV)
požitky: MESAČNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM + POZEMOK; kat. územie LIMBACH; číslo LV: 1042; podiel: BSM
RODINNÝ DOM + ZÁHRADA; kat. územie PUSTÉ ÚĽANY; číslo LV: 398; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2005, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2015, podiel: BSM
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ VKLADY, podiel: BSM
PENAŽNÉ VKLADY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->