Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203794
ID oznámenia: 
15888
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV WIEGER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PARCELY A STAVBY; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 3439; podiel: 1/1
PARCELY A STAVBY; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 3375; podiel: 1/1
PARCELY; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 3377; podiel: 1/1
PARCELY A STAVBY; kat. územie BRATISLAVA - RAČA; číslo LV: 1344; podiel: 1/4
PARCELY A STAVBY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2391; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
ZBIERKA OBRAZOV, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OSOBNÝ ÚČET , podiel: 1/1
OSOBNÝ ÚČET, podiel: 1/1
OSOBNÝ ÚČET, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 22. 03. 2016
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 22. 03. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->