Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202627
ID oznámenia: 
18821
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV SIM
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZTS-ŠPECIÁL,A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA- DEFENCE,A.S.)
príjmy za rok 2020: 
62736 € (z výkonu verejnej funkcie), 236 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
AMTE, SPOL. S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ZTS - ŠPECIÁL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(ZŤS ŠPECIAL,A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA,ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE,RODINNÝ DOM; kat. územie HUTKA; číslo LV: 127; podiel: 1/1 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 238; podiel: 1/1 BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA 1,STARÉ MESTO; číslo LV: 8046; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA1,STARÉ MESTO; číslo LV: 7843; podiel: 10035/664961
ZÁHRADA,ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 217; podiel: 3/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 323; podiel: 15/24
ZÁHRADA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 215; podiel: 1/1
ZÁHRADA,ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 328; podiel: 36/64
ZÁHRADA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 308; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HUTKA; číslo LV: 283; podiel: 17820/216480
ZÁHRADA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 324; podiel: 15/24
ZÁHRADA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 325; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HUTKA; číslo LV: 274; podiel: 17820/216480
RODINNÝ DOM; kat. územie HUTKA; číslo LV: 282; podiel: 5/20
ORNA PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 332; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA,NÁDVORIE,ZÁHRADA,ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 58; podiel: 1/4
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 55; podiel: 60/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 329; podiel: 3/220
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 330; podiel: 1/3
TRVALÝ TRAVNATÝ PORAST; kat. územie HUTKA; číslo LV: 285; podiel: 12/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 316; podiel: 17/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 257; podiel: 12/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 249; podiel: 17/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 288; podiel: 17/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 208; podiel: 12/64
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie HUTKA; číslo LV: 282; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA,ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ POLIANKA; číslo LV: 263; podiel: 2/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ POLIANKA; číslo LV: 267; podiel: 1160/1920
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ POLIANKA; číslo LV: 310; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NIŽNÁ POLIANKA; číslo LV: 486; podiel: 1/5850
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NIŽNÁ POLIANKA; číslo LV: 370; podiel: 1/5850
LESNÝ POZEMOK; kat. územie NIŽNÁ POLIANKA; číslo LV: 371; podiel: 1/5850
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NIŽNÁ POLIANKA; číslo LV: 369; podiel: 1/5850
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1302; podiel: 3/735
TRVALÝ TRAVNÝ PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1303; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1312; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1313; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1314; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1315; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1337; podiel: 84/6048
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1344; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1367; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1414; podiel: 3/735
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 915; podiel: 15/140
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 136; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1454; podiel: 3/735
ZÁHRADA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1204; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1362; podiel: 21/6048
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1292; podiel: 1/35
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1036; podiel: 2016720/88512480
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1058; podiel: 2016720/88512480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1304; podiel: 2016720/88512480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1305; podiel: 20146720/88512480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1366; podiel: 2016720/88512480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1369; podiel: 2016720/88512480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1371; podiel: 2016720/88512480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1400; podiel: 2016720/88512480
ZÁHRADA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1425; podiel: 4/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1368; podiel: 30/2940
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 930; podiel: 4/35
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1180; podiel: 30/2940
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1296; podiel: 4/35
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1416; podiel: 4/35
ORNÁ PÔDA; kat. územie SMILNO; číslo LV: 1297; podiel: 4/35
BYT; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 9033; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 25%
ÚSPORY V BANKE, podiel: BSM
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->