Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
E172199
ID oznámenia: 
16855
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MIROSLAV DURIŠ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
48125 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1712; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1821; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1864; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1865; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1867; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1868; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 2071; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 2097; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 2318; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 2394; podiel: 30240/22135680
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3401; podiel: 30240/22135680
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 2397; podiel: 30240/22861440
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 2396; podiel: 30240/23375520
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 972; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 998; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1569; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1625; podiel: 10533/3637958
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1628; podiel: 10533/3637958
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 385; podiel: 12900/2259176
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 950; podiel: 22/4094
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie DOVALOVO; číslo LV: 2428; podiel: 10533/3637958
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie DOVALOVO; číslo LV: 2426; podiel: 10533/3637958
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie ŠTRBSKÉ PLESO; číslo LV: 345; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie ŠTRBSKÉ PLESO; číslo LV: 338; podiel: 10533/3637958
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie ŠTRBSKÉ PLESO; číslo LV: 337; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 2395; podiel: 480/89088
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 897; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1775; podiel: 24/4640
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2001; podiel: 24/4640
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2592; podiel: 24/4640
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1384; podiel: 24/4640
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1383; podiel: 480/89088
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2995; podiel: 23/4950
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU L.KOKAVA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 384; podiel: 12900/2259176
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1984; podiel: 30240/93502080
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 2726; podiel: 30240/93502080
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1784; podiel: 30240/23375520
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 950; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1488; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1523; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie LIPTOVSKÁ KOKAVA; číslo LV: 1529; podiel: 3/4
RODINNÝ DOM S POZEMKAMI; kat. územie PALÚDZKA; číslo LV: 1541; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM A GARÁŽ (HOSP.BUDOVA); kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 314; podiel: 1/1
STAVBA VODNÝ ZDROJ; kat. územie DEMÄNOVSKÁ DOLINA; číslo LV: 437; podiel: 9870/141538
BYT V RODINNOM DOME; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 3275; podiel: 1/1
PODIEL BYTU NA SPOL. ČASTIACH A ZARIADENIACH V BSM; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 3275; podiel: 9003/25698
POZEMKY SPOLOČNÝ DVOR; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 8394; podiel: 4/72
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NIŽNÁ BOCA; číslo LV: 1491; podiel: 1/1
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 651; podiel: 30240/22861440, 30240/68584320
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 355; podiel: 1/95 (94,86)
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1786; podiel: 30240/22861440
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1788; podiel: 30240/22135680
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1979; podiel: 30240/23375520
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1980; podiel: 60480/70126560
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1981; podiel: 30240/23375520
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1982; podiel: 30240/23375520
SPOL.NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK.Č.97/2013 Z.Z.); kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 1983; podiel: 30240/23375520
SPOL. NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK. Č. 97/2013 Z.Z.); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 648; podiel: 30240/22861440
SPOL. NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK. Č. 97/2013 Z.Z.); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 649; podiel: 30240/45722880
SPOL. NEHNUTEĽNOSTI V PSBU PRIBYLINA (ZÁK. Č. 97/2013 Z.Z.); kat. územie JAMNÍK; číslo LV: 650; podiel: 1/756
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO V BSM, továrenská značka: JAGUAR, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO V BSM, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 06. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->