Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202451
ID oznámenia: 
15241
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV ŽIAK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO PRIEVIDZA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
AKTÍVNY KLUB
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
LEPŠIA PRIEVIDZA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
AZ REAL PD S.R.O
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ROZHODCA
(ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ)
požitky: PLAT
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(AKTÍVNY KLUB)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(LEPŠIA PRIEVIDZA)
požitky: ŽIADNE
ROZHODCA
(SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ)
požitky: PLAT
POSLANEC
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PLAT
POSLANEC
(MESTO PRIEVIDZA)
požitky: PLAT
ADMINISTRATÍVNE PRÁCE
(AZ REAL PD S.R.O.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
OSTATNÁ PÔDA; kat. územie OKOČ; číslo LV: 3018; podiel: 1/1
OBYTNÁ BUDOVA; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 7252; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->