Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203605
ID oznámenia: 
15280
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILOŠ VICENA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S., BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(FERRMONT, A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2567; podiel: 1/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2602; podiel: 11/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2603; podiel: 11/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2605; podiel: 5/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2661; podiel: 5/108
VINICA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2557; podiel: 3/35
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2232; podiel: 1219/1218240
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2352; podiel: 5/216
ZÁHRADA; kat. územie SENEC; číslo LV: 1971; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2535; podiel: 7/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2554; podiel: 3/140
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2557; podiel: 3/35
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2399; podiel: 11/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2407; podiel: 5/54
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2430; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2441; podiel: 7/108
VINICA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2441; podiel: 7/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2450; podiel: 5/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2490; podiel: 3/280
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2493; podiel: 6/35
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2507; podiel: 5/16
ZÁHRADA; kat. územie SENEC; číslo LV: 5589; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 5589; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-RODINNÝ DOM; kat. územie SENEC; číslo LV: 5589; podiel: 1/1
BYT; kat. územie SENEC; číslo LV: 6514; podiel: BSM 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOHATÁ; číslo LV: 2790; podiel: 2/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVÄTÝ PETER; číslo LV: 4370; podiel: 8518/8763
ZÁHRADA; kat. územie SENEC; číslo LV: 6921; podiel: BSM, 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 6921; podiel: BSM, 2/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVÄTÝ PETER; číslo LV: 5112; podiel: 2/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE RODINNÝ DOM; kat. územie SENEC; číslo LV: 6921; podiel: BSM, 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-GARÁŽ; kat. územie SENEC; číslo LV: 6921; podiel: BSM, 1/1
ZÁHRADA; kat. územie SENEC; číslo LV: 6922; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie SENEC; číslo LV: 6922; podiel: BSM, 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 6922; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENEC; číslo LV: 6922; podiel: BSM, 1/4
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2390; podiel: 1219/1218240
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2390; podiel: 1219/609120
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2394; podiel: 1/140
ZÁHRADA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 553; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 553; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 692; podiel: 1/4
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 947; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1020; podiel: 3/32
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1113; podiel: BSM, 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-RODINNÝ DOM; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1113; podiel: BSM, 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 336; podiel: 23/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 407; podiel: 1/4
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 407; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 151; podiel: 21/32
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 151; podiel: 21/36
ZÁHRADA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 248; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NADVORIE; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 248; podiel: 3/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-RODINNÝ DOM; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 248; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE-GARÁŽ; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 248; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 336; podiel: 23/24
VINICA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 336; podiel: 23/12
ZÁHRADA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 336; podiel: 23/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1144; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1294; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1311; podiel: 3/140
ZÁHRADA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1767; podiel: 42/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1944; podiel: 9/70
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1945; podiel: 1/140
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1965; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2032; podiel: 3/70
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2050; podiel: 1219/1218240
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2050; podiel: 1219/1218240
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2388; podiel: 11/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 2390; podiel: 1219/406080
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1744; podiel: 11/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1745; podiel: 11/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1746; podiel: 11/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1438; podiel: 5/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1439; podiel: 5/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1440; podiel: 7/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1441; podiel: 7/54
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1442; podiel: 7/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1444; podiel: 5/54
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1544; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1742; podiel: 11/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie DULOVCE; číslo LV: 1743; podiel: 1/32
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1996, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->