Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZE202882
ID oznámenia: 
16811
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN ROMAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady Slovenského pozemkového fondu
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
VEPOS - SKALICA S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
INFRA SERVICES, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MESTO SKALICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTO SKALICA)
požitky: TABLET SO SIM KARTOU
PREDSEDA
(ŠACHOVÝ KLUB SKALICA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(ZÁHORÍ.SK)
požitky: ŽIADNE
1.PODPREDSEDA
(SDKÚ-DS)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SKALICA; číslo LV: 12005; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie SKALICA; číslo LV: 7140; podiel: 1/1
BYT; kat. územie SKALICA; číslo LV: 11328, 6208, 5468; podiel: 1/1
POZEMOK POD BYTOM; kat. územie SKALICA; číslo LV: 6971; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie HOLÍČ; číslo LV: 6628; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 28. 06. 2010
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 16. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->