Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203131
ID oznámenia: 
17016
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MILAN MAĎAR, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
(MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM; kat. územie KOŠICE KRÁSNA; číslo LV: 2561; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KOŠICE JAZERO; číslo LV: 13764; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KOŠICE HUŠŤATY; číslo LV: 14153; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KOŠICE STARÉ MESTO; číslo LV: 10896; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie VYŠNÁ HUTKA; číslo LV: 939; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOCYKEL, továrenská značka: HARLEY DAVIDSON, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÝ VKLAD V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2010
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->