Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203792
ID oznámenia: 
15976
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN KYRINOVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(SIWIS S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CCS CARGO CUSTOMS SERVICE S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2286; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2532; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠTEFANOVÁ; číslo LV: 533; podiel: 1/2
ZÁHRADA A ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ŠTEFANOVÁ; číslo LV: 89; podiel: 1/2
BYT A NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 4401; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 4524; podiel: 1/167
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
SPORIACI ÚČET, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ AUTO SLUŽOBNÉ, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->