Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202433
ID oznámenia: 
27751
titul, meno, priezvisko: 
Bc. MILAN KRAJNIAK
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2022: 
56340 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(HNUTIE SME RODINA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(K-MEDIA O.Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 1/1
PODIEL PRIESTOROV NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 10357/553681
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 11111/553681
ORNÁ PÔDA; kat. územie ELIÁŠOVCE; číslo LV: 1531; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ELIÁŠOVCE; číslo LV: 1549; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE BYTOV, podiel: 1/1
UMELECKÉ PREDMETY ZBERATEĽSKEJ HODNOTY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE, podiel: 100%
VKLADY V BANKÁCH, podiel: 100%
INVESTIČNÉ ZLATO, podiel: 1/1
POHĽADÁVKY, podiel: 1/1
OBCHODNÉ PODIELY V S.R.O., podiel: 100%
OBCHODNÉ PODIELY V S.R.O., podiel: 100%
AUTORSKÉ PRÁVA, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 21. 10. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉAUTO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->