Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202468
ID oznámenia: 
15937
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. JOZEF MIHÁL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie PRIMOSTEN CHORVÁTSKO; číslo LV: 134/1Z.U.6117; podiel: 1/2
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie PRIMOSTEN CHORVÁTSKO; číslo LV: 137/1 Z.U. 6459; podiel: 1/2
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie PRIMOSTEN CHORVÁTSKO; číslo LV: 138 Z.U. 6368; podiel: 1/2
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie PRIMOSTEN CHORVÁTSKO; číslo LV: 142 Z.U. 6236; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie PRIMOSTEN CHORVÁTSKO; číslo LV: 135 Z.U.4915; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie PRIMOSTEN CHORVÁTSKO; číslo LV: 136 Z.U. 4915; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O. , podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->