Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202406
ID oznámenia: 
15351
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MICHAL ŠIPOŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
SZČO
(Mgr. MICHAL ŠIPOŠ)
KONATEĽ
(LUBLAU, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSEDNÍCTVA
(OBÝČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO))
požitky: BEZ ODMENY
PREDSEDA
(NAŠA ĽUBOVŇA OZ)
požitky: BEZ ODMENY
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTO STARÁ ĽUBOVŇA)
požitky: ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 904; podiel: 300/75600
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 940; podiel: 18/30
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 1009; podiel: 18270/151200
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 782; podiel: 288/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 790; podiel: 100/2400
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 892; podiel: 20/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 1071; podiel: 18/120
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA, VODNÁ PLOCHA; kat. územie STARINA; číslo LV: 342; podiel: 10/57600
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARINA; číslo LV: 405; podiel: 40/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARINA; číslo LV: 668; podiel: 27/192
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie STARINA; číslo LV: 419; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie STARINA; číslo LV: 495; podiel: 4/48
ORNÁ PÓDA; kat. územie STARINA; číslo LV: 633; podiel: 4/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 4721; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 2048; podiel: 7/8
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 918; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 918; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 2048; podiel: 7/8
BYT; kat. územie PETRŽALKA / BRATISLAVA V.; číslo LV: 3334; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, VODNÁ PLOCHA; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 490; podiel: 840/238800
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 547; podiel: 840/238800
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 567; podiel: 780/4200
ORNÁ PÔDA,; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 719; podiel: 3132/25200
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 759; podiel: 10/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 771; podiel: 45360/630000
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 587; podiel: 7/36
LESNÉ POZEMKY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 588; podiel: 7/36
ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LEGNAVA; číslo LV: 677; podiel: 3/5
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER I., podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 05. 2007
HYPOTEKÁRNY ÚVER II., podiel: 1/1, dátum vzniku: 27. 07. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->