Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202426
ID oznámenia: 
23851
titul, meno, priezvisko: 
IGOR MATOVIČ
oznámenie za rok: 
2021
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2021: 
63158 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(OĽANO - NOVA - KÚ - ZMENA ZDOLA)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA
(BEZPEČNOSTNÁ RADA SR)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÁDY SR PRE AGENDU 2030 PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÁDY SR PRE KULTÚRU A KREATÍVNY PRIEMYSEL)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÁDY SR PRE PROTIDROGOVÚ POLITIKU)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(PANDEMICKÁ KOMISIA VLÁDY SR)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA RADA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(KRÍZOVÝ ŠTÁB SR)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÄDY SR PRE EURÓPSKU ZELENÚ DOHODU)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(ÚSTREDNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA
(RADA VLÁDY SR PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA
(RADA VLÁDY SR PRE POLITIKU SÚDRŽNOSTI)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->