Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202357
ID oznámenia: 
15188
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTINA BRISUDOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
33344 € (z výkonu verejnej funkcie), 520 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN RADY VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(ZDRUŽENIE PRE LIKVIDÁCIU ODPADU)
požitky: ODMENA
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(BYTHERM S.R.O.)
požitky: ODMENA-VZDANIE SA VYPLÁCANIA ODMENY
PREDSEDNÍČKA DOZORNEJ RADY
(OOCR TURISTICKÝ NOVOHRAD POD PODPOĽANIE)
požitky: ŽIADNY
ČLEN DOZORNEJ RADY
(POLTÁRSKA ENERGETICKÁ S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(RUŽ KLUB RACIONÁLNE UVAŽUJÚCICH ŽIEN)
požitky: ŽIADNE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(TECHNICKÉ SLUŽBY POLTÁR S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6581; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie POLTÁR; číslo LV: 2121; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->