Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203108
ID oznámenia: 
16331
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTIN RIEGEL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(2FIN S.R.O.)
ZAMESTNANEC - KONCIPIENT
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA RIEGLOVÁ & KADÁKOVÁ S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3-IZBOVÝ BYT; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4716; podiel: 1/1 BSM
GARÁŽ S POZEMKOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4438; podiel: 1/1 BSM
GARÁŽ S POZEMKOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 5205; podiel: 1/1 BSM
GARÁŽ S POZEMKOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 4463; podiel: 1/1 BSM
2-IZBOVÝ BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3588; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR (KANCELÁRIA) A GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 4919; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR (KANCELÁRIA) A PARKOVACIE STÁTIE 2X; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 4436; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM (CHATA) S POZEMKAMI; kat. územie KOLÁROVICE; číslo LV: 5617; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM S POZEMKAMI; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 6323; podiel: 1/1 BSM
STAVBA S.Č. 1475 (PÔVODNE MAŠTAĽ - PREVÁDZKA PNEUSERVIS); kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: NEZAPÍSANÁ NA LV (P.Č. 6598/3); podiel: 1/1 BSM
POZEMKY - ZASTAVANÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 6323; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 1280; podiel: 1/1
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 2194; podiel: 3/20 V BSM
POZEMKY - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 3080; podiel: 1/10 BSM
POZEMKY - ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 3082; podiel: 3/20 BSM
POZEMKY - ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 3946; podiel: 3/20 V BSM
POZEMKY - ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 4483; podiel: 1/40
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 5099; podiel: 73134/7216085
POZEMKY - ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 7601; podiel: 21/40 BSM
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 7631; podiel: 1/4 BSM
POZEMKY - LESNÝ, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 7873; podiel: 1/1 VBSM
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 7922; podiel: 1/30 BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 8023; podiel: 9/10 BSM
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 8035; podiel: 1/30 BSM
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 8249; podiel: 3/20 V BSM
POZEMKY- ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 8474; podiel: 1/1 V BSM
POZEMKY - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 8475; podiel: 3/4
POZEMKY - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠTAVNIK; číslo LV: 8529; podiel: 1/2 V BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 8537; podiel: 7/120 BSM
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠTAVNIK; číslo LV: 8538; podiel: 11/280 BSM
POZEMOK - TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie ŠTIAVNIK; číslo LV: 9640; podiel: 73134/7216085
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1 BSM
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE, podiel: 1/1 BSM
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S.R.O. 100%, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->