Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203637
ID oznámenia: 
16300
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARTIN HOLÁK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVAK BUSINESS AGENCY)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ ROZVOJOVÝ FOND)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ RASTOVÝ KAPITÁLOVÝ FOND)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1081; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1081; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1081; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1081; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1081; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1081; podiel: 1/2
DOM NA REKREÁCIU; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 459; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/2
PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 05. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->