Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202620
ID oznámenia: 
15416
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. MARTIN HASAY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTORNICKÉ SLUŽBY (NASES))
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1374 (20353/373); podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1374(20353/170); podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie ROVINKA; číslo LV: 1374 (20353/373); podiel: BSM
BYT; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 9140; podiel: 1/8
GARÁŽ; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 9140; podiel: 1/8
BYT; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 10318; podiel: 1/8
GARÁŽ; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 10318; podiel: 1/8
POZEMOK; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 10315; podiel: 764/610205
POZEMOK; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 10406; podiel: 1/8
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie STARÁ LEHOTA; číslo LV: 158; podiel: 1/8
POZEMOK; kat. územie DOĽANY; číslo LV: 289; podiel: 7/11440+7/6864
POZEMOK; kat. územie DOĽANY; číslo LV: 307; podiel: 1/2145+1/1144
POZEMOK; kat. územie DOĽANY; číslo LV: 331; podiel: 7/11440+7/6864
POZEMOK; kat. územie KLČOV; číslo LV: 674; podiel: 1/2145+1/1144
POZEMOK; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 4555; podiel: 3/16
POZEMOK; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 4633; podiel: 1/3
POZEMOK; kat. územie LEVOČA; číslo LV: 4697; podiel: 101/360
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 4; podiel: 1/3
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 26; podiel: 13/144
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 27; podiel: 17/384
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 50; podiel: 1/12
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 121; podiel: 19/72
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 122; podiel: 1/6
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 123; podiel: 1/6
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 124; podiel: 1/96
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 137; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 182; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 238; podiel: 1/12
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 239; podiel: 1/24
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 408; podiel: 1/3
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 507; podiel: 1/4800
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 508; podiel: 1/3432+5/27456
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 530; podiel: 1/24
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 573; podiel: 3/16
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 614; podiel: 3/16
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 615; podiel: 3/16
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 639; podiel: 1/3432+5/27456
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 640; podiel: 1/3432
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 657; podiel: 1/4
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 664; podiel: 3/16+1/96
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 765; podiel: 17/384
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 767; podiel: 1/24
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 768; podiel: 1/24
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 769; podiel: 1/12
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 770; podiel: 1/12
POZEMOK; kat. územie ULOŽA; číslo LV: 771; podiel: 1/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->