Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203301
ID oznámenia: 
16592
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Ing. MÁRIUS HRIČOVSKÝ, Dr.OEC.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S., SSE A.S., SSE-MVE, AS.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(MGR. ING. MÁRIUS HRIČOVSKÝ, Dr.OEC)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2999; podiel: 80/10000
RODINNÝ DOM A GARÁŽ; kat. územie LIMBACH; číslo LV: 1186; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie LIMBACH; číslo LV: 1180; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5453; podiel: 1/1
POZEMOK ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5453; podiel: 434/10000
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2999; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2004, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY V BANKE, podiel: 1/1
HOTOVOSŤ NA ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI A6, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->