Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202842
ID oznámenia: 
16910
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARIANNA KOZMANNOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKUTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 5006; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie OČKOV; číslo LV: 90; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRIVOKLÁT; číslo LV: 886; podiel: 8000/408170
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2552; podiel: 8000/408170
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1333; podiel: 8/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST A ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1360; podiel: 1680/241920
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1705; podiel: 36/126
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1809; podiel: 4/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1911; podiel: 112/2688
ORNÁ PÔDA A TRÁVNY PORAST; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2139; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1976; podiel: 2/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2141; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 4019; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1913; podiel: 112/2688
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1968; podiel: 70/2520
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2142; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 4329; podiel: 2/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 4316; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2921; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2500; podiel: 1680/241920
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 3632; podiel: 2/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 3604; podiel: 770/99792
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 3156; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1979; podiel: 2/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1982; podiel: 2/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2140; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 2325; podiel: 616/32256
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 3593; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 3701; podiel: 14/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1966; podiel: 70/2520
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1967; podiel: 2/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1969; podiel: 35/2520
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 3248; podiel: 1/2
TRÁVNY PORAST A ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1364; podiel: 770/99792
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRUSKÉ; číslo LV: 1365; podiel: 8344/483840
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRIVOKLÁT; číslo LV: 885; podiel: 8000/408170
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VRŠATSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 907; podiel: 8000/408170
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VRŠATSKÉ PODHRADIE; číslo LV: 906; podiel: 8000/408170
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->