Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203368
ID oznámenia: 
15855
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARIÁN MIKÁČI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
likvidátor (MEDIKA, ŠTÁTNY PODNIK V LIKVIDÁCII)
likvidátor (AGRIS, ŠTÁTNY PODNIK V LIKVIDÁCII)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT, KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA MIKÁČI, S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(CLAIMANN, A.S.)
KONATEĽ
(HOMES & FLATSON, S.R.O.)
KONATEĽ
(SLOVENVIRO S.R.O.)
KONATEĽ
(VAITAPE I, SPOL. S.R.O.)
KONATEĽ
(MAXINN, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 10198; podiel: 1/1
GARÁŽOVÉ STOJISKO; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 10073; podiel: 1080/163381
GARÁŽOVÉ STOJISKO; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 10073; podiel: 1080/163381
PIVNIČNÁ KOBKA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 10073; podiel: 404/4764
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->