Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
N151848
ID oznámenia: 
16190
titul, meno, priezvisko: 
prof. ĽUBOŠ PÁSTOR, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
príjmy za rok 2019: 
48000 € (z výkonu verejnej funkcie), 588664 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERSITY OF CHICAGO, BOOTH SCHOOL OF BUSINESS
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DIRECTOR (DO 5. JANUÁRA 2019)
(AMERICAN FINANCE ASSOCIATION)
požitky: ŽIADNE (NEZISKOVÁ AKADEMICKÁ ORGANIZÁCIA)
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM A GARÁŽ; kat. územie CHICAGO, IL, USA; podiel: 50%
BYT A GARÁŽ; kat. územie SENEC; číslo LV: 7333; podiel: 50%
BYT; kat. územie KOŠICE IV, JAZERO; číslo LV: 12303; podiel: 16,66%
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE IV, VYŠNÉ OPÁTSKE, NIŽNÁ ÚVRAŤ; číslo LV: 12278; podiel: 16,66%
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE IV, VYŠNÉ OPÁTSKE, NIŽNÁ ÚVRAŤ; číslo LV: 12322; podiel: 0,24%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2011, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMU, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: 100%
VKLAD NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 50%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNE
prijaté dary alebo iné výhody: 
ŽIADNE

Deň v parlamente

<- ->