Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K182237
ID oznámenia: 
16364
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. LADISLAVA CENGELOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
42532 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA DOZORNEJ RADY DO 25. 01. 2019
(ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, A.S.)
požitky: NEPOBERÁM
ČLEN DOZORNEJ RADY DO 08.02.2019
(NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: NEPOBERÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 8349; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ A PRIĽAHLÉ POZEMKY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 8349; podiel: 8864/429369
ZASTAVANÉ A OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9958; podiel: 1/510
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9939; podiel: 1/48
ZASTAVANÝ POZEMOK; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9939; podiel: 39595/439103
PRIĽAHLÉ POZEMKY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9761; podiel: 1/510
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9939; podiel: 1/3
ZASTAVANÉ A PRIĽAHLÉ POZEMKY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9939; podiel: 6205/439103
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9939; podiel: 1/3
ZASTAVANÉ A PRIĽAHLÉ POZEMKY; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 9939; podiel: 281/439103
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3289; podiel: 1299/57229
ZASTAVANÉ A PRIĽAHLÉ POZEMKY; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3289; podiel: 57229/4184520
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3284; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ A PRIĽAHLÉ POZEMKY; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 3284; podiel: 6215/4184520
ZÁHRADA; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 1271; podiel: 1/1
POZEMOK - PRÍSTUPOVÁ CESTA; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 1611; podiel: 1/47
POZEMKY - PRÍSTUPOVÁ CESTA; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 1252; podiel: 1/47
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY -PÔŽIČKA, podiel: 1/1
ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY - PÔŽIČKA (V RÁMCI RODINY), podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 05. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->