Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121530
ID oznámenia: 
15346
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. LADISLAV ANDREÁNSKY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 111779 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SÚKROMNÝ LEKÁR
(MUDr. LADISLAV ANDREÁNSKY - NEŠTÁTNA GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 669; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 669; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie LIPTOVSKÝ HRÁDOK; číslo LV: 669; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2012, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ALFA ROMEO, rok výroby: 2017, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEĽ V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 10. 06. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->