Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162097
ID oznámenia: 
15783
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EMIL KOŠÚT
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (NÁRODNY ŽREBČÍN TOPOĽČIANKY, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 27475 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE OBRANNÚ ŠTANDARDIZÁCIU, KODIFIKÁCIU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 412; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 412; podiel: 50%
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 3740; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 2187; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 3143, 1949; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 2070; podiel: 57,40%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 906; podiel: 18,75%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1623; podiel: 18,75%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1717; podiel: 1,3%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1973; podiel: 12,5%
GARÁŽ; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 414; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1829; podiel: 0,27%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1839; podiel: 0,27%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 1839; podiel: 0,27%
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 414; podiel: 50%
BYT A ZÁHRADA, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 414; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 4669; podiel: 0,08%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 8707; podiel: 0,08%
ZÁHRADA; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 7552; podiel: 25%
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 7550, 7549; podiel: 6,25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 3143; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 3146; podiel: 37,5%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 9889; podiel: 1,72%
VODNÉ PLOCHY; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 9889; podiel: 1,72%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 5239; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 5239; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 5239; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 906; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVÁ; číslo LV: 2737; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE BYTU, DOMU, CHATY, podiel: 50%
UMELECKÉ DIELA, podiel: 50%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2008, podiel: 50%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MITSUBISHI, rok výroby: 2009, podiel: 50%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2017, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY V PD FLÓRA TRENČIANSKA TEPLÁ, podiel: 25%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->