Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202616
ID oznámenia: 
15250
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KATARÍNA VRŠANSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPOLOČNOSŤ PRE SKLADOVANIE, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ŽIVNOSTNÍK
(Ing. KATARÍNA VRŠANSKÁ)
KONATEĽ
(PMO CONSULTING S.R.O.)
FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ
(KATARÍNA VRŠANSKÁ)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 5675; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie BRATISLALVA 2-RUŽINOV; číslo LV: 8660; podiel: ˇ1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA 2-RUŽINOV; číslo LV: 7857; podiel: 1/9
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie ŽILINA-ZÁVODIE; číslo LV: 369,1915; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie ŽILINA-ZÁVODIE; číslo LV: 123,1502; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŽILINA-ZÁVODIE; číslo LV: 295,2438; podiel: 177/432,55/144
ZÁHRADY; kat. územie ŽILINA-ZÁVODIE; číslo LV: 1378; podiel: 2/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: 1/1
INDEXOVÉ FONDY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 25. 05. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->