Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202352
ID oznámenia: 
15340
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. KATARÍNA HATRÁKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(HATROCONSULT)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5275; podiel: 1/1
DOM; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 1212; podiel: BSM 1/1
LESY; kat. územie HORNÉ ŽEMBEROVCE; číslo LV: 1532; podiel: 9/16
LESY; kat. územie HORNÉ ŽEMBEROVCE; číslo LV: 1925; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BOROVCE; číslo LV: 350; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 33%
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 40%
OBCHODNÝ PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 40%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA NA NEHNUTELNOSŤ, podiel: BSM, dátum vzniku: 21. 06. 2006
ÚVER NA BÝVANIE - HYPOTÉKA REFINANČNÁ, podiel: BSM, dátum vzniku: 13. 02. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->