Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203039
ID oznámenia: 
16726
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KAROL PATAKY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
47893 € (z výkonu verejnej funkcie), 6295 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 3340; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie PEREŠ; číslo LV: 237; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie PEREŠ; číslo LV: 237; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 76; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 76; podiel: 1/2
BYT; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 8715; podiel: BSM
STAVBA NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU; kat. územie PÁCIN, MAĎARSKO; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA , rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->