Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
D121594
ID oznámenia: 
10524
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. KAJETÁN KIČURA
oznámenie za rok: 
2018
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2018: 
22367 € (z výkonu verejnej funkcie), 4800 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2018: 
16092 € (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2018: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN RADY PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SR
(PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie ČADCA; číslo parcely: 2908/42; LV č. 6748; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie ČADCA; číslo parcely: 2908/52; LV č. 3267; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo parcely: 926; LV č. 89; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo parcely: 927; LV č. 89; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo parcely: 928; LV č. 89; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo parcely: 929; LV č. 89; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo parcely: 934/1; LV č. 89; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie OŠČADNICA; číslo parcely: 13862/3; LV č. 9086; podiel: BSM
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL
PÔŽIČKY FINANČNEJ HOTOVOSTI
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE

Deň v parlamente

<- ->