Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZJ203601
ID oznámenia: 
16739
titul, meno, priezvisko: 
doc. MUDr. JURAJ VÁŇA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
UK JESSENYOVA LEKÁRSKA FAKULTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ŽILINSKÁ UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZNALEC
(SZČO)
KONATEĽ
(VINOHRADY PLACHTINCE, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BYTČICA; číslo LV: 2380; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BYTČICA; číslo LV: 2955; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUDATÍN; číslo LV: 2334; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, GARÁŽ; kat. územie DOLNÝ KUBÍN; číslo LV: 1864; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOLNÝ KUBÍN; číslo LV: 1864; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BUDATÍN; číslo LV: 2292; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 4166; podiel: 510/333283
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3521; podiel: 510/333283
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3381; podiel: 894/666566
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3366; podiel: 510/333283
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3108; podiel: 894/666566
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3096; podiel: 894/666566
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3091; podiel: 894/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2917; podiel: 3954/266626
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2915; podiel: 1278/999849
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2901; podiel: 894/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2897; podiel: 894/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2896; podiel: 894/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2888; podiel: 1404/999849
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2837; podiel: 894/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2836; podiel: 1278/999849
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2786; podiel: 1404/999849
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2783; podiel: 894/666566
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2778; podiel: 894/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2766; podiel: 510/333283
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2019; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 505; podiel: 13230/2026080
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 506; podiel: 46080/6635520
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 508; podiel: 1/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 509; podiel: 95400/3816000
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 514; podiel: 1/630
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 515; podiel: 18900/362880
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 517; podiel: 239/4608
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 522; podiel: 1/216
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 526; podiel: 4790/7203110
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 531; podiel: 483840/318318306
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 531; podiel: 5591/7073740
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 531; podiel: 48384/79579575
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 532; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 534; podiel: 64968/7491492
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 536; podiel: 1/4608
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 538; podiel: 1/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 548; podiel: 1/384
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 588; podiel: 1/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 605; podiel: 1/576
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 610; podiel: 20736/5971968
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 627; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 642; podiel: 1/64
TRVALÝ TRÝVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 798; podiel: 13/2304
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 800; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÝVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 822; podiel: 13/2304
ZÁHRADA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 845; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 853; podiel: 1/96
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 855; podiel: 13/2304
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 885; podiel: 23/4608
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 897; podiel: 1/576
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 905; podiel: 1/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 907; podiel: 1/768
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 936; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 962; podiel: 1/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 963; podiel: 1/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 974; podiel: 1/24
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 978; podiel: 1/288
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 978; podiel: 12/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 990; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 991; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1043; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1061; podiel: 1/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1062; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1063; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1064; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1086; podiel: 95400/3816000
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1087; podiel: 302400/79579575
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1087; podiel: 967680/318318304
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1087; podiel: 5591/7073740
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1101; podiel: 1/4608
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1102; podiel: 1/4608
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1111; podiel: 1/4608
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1147; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1160; podiel: 1/576
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1161; podiel: 1/576
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1162; podiel: 1/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1223; podiel: 967680/318318300
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1223; podiel: 48384/79579575
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1224; podiel: 967680/318318300
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1224; podiel: 5591/7073740
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1224; podiel: 48384/79579575
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1311; podiel: 1/4608
ORNÁ PÔDA; kat. územie KLUBINA; číslo LV: 1403; podiel: 1/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2010, podiel: 1/2
OSODNY AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2003, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 06. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 06. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ OD MATKY

Deň v parlamente

<- ->