Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203185
ID oznámenia: 
16126
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ KUBICA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM, Z.Z.P.O.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REG. ROZV. A INFORMATIZÁCIE SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN RIADIACEHO VÝBORU
(SLOVENSKÉ PLANETÁRIÁ)
požitky: NIE SÚ
ČLEN RIADIACEHO VÝBORU
(PROGRESSBAR)
požitky: NIE SÚ
PREDSEDA SPOLOČENSTVA
(SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV NBK 1110)
požitky: NIE SÚ
PREDSEDA ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
(SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV ZO 3-25)
požitky: NIE SÚ
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA-NOVÉ MESTO; číslo LV: 3464; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA-VRAKUŇA; číslo LV: 2754; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 12. 10. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->