Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203987
ID oznámenia: 
17382
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JOZEF PAJER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(REALITNÁ KANCELÁRIA, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8157; podiel: 25/216
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8161; podiel: 5/36
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8166; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8140; podiel: 3/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8148; podiel: 3/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8149; podiel: 13/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8174; podiel: 4/24, 1/2
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8175; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8180; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8173; podiel: 1/12
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 6970; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 6971; podiel: 44/1488
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8156; podiel: 25/216
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 6833; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 6970; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 6970; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8137; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8138; podiel: 35/216
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8139; podiel: 1/64
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8065; podiel: 43/1488
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8066; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8136; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13792; podiel: 13/1984
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13793; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13793; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13794; podiel: 7/2976, 1/496
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13794; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13895; podiel: 5/2736
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13788; podiel: 25/6696
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13789; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13789; podiel: 1/2232
PODZÁVOZ; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13790; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13791; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13792; podiel: 5/1116, 1/372
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 2146; podiel: 4/6, 2/6
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 3885; podiel: 1/12
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8181; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8189; podiel: 1/6
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8191; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 14172; podiel: 13/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 14319; podiel: 11/2520
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 14582; podiel: 55/17856
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 14761; podiel: 7/384
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 14814; podiel: 35/6696
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 14814; podiel: 1/372
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 6791; podiel: 7/192
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8250; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8267; podiel: 1/126, 1/720
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8268; podiel: 1/126, 1/720
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8274; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8286; podiel: 1/432
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8287; podiel: 1/432
POZEMOR; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8231; podiel: 7/2976, 1/496
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8231; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8241; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8241; podiel: 11/4464
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8241; podiel: 1/744
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8249; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8337; podiel: 67/588
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8357; podiel: 5/144
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8378; podiel: 5/864
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8393; podiel: 5/864
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8404; podiel: 5/3168
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8405; podiel: 5/3168
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8288; podiel: 1/144
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8293; podiel: 5/42
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8300; podiel: 5/378
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8301; podiel: 1/432
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8316; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8335; podiel: 5/294
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8191; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8191; podiel: 25/6696
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8201; podiel: 1/64
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8203; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8203; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8203; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4726; podiel: 13/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8180; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8181; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8181; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8226; podiel: 5/36
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8227; podiel: 7/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8229; podiel: 7/2976, 1/496
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8229; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8230; podiel: 7/2976, 1/496
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8230; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8207; podiel: 7/192
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8213; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8213; podiel: 11/4464
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8213; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8214; podiel: 7/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8219; podiel: 1/12
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13786; podiel: 7/2976, 1/496
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13786; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13788; podiel: 7/2976, 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8758; podiel: 2400/1278720
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8759; podiel: 2400/1278720
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8766; podiel: 1/648
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8780; podiel: 5/2592
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8860; podiel: 5/2736
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9310; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8742; podiel: 41/1488
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8745; podiel: 5/182
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8746; podiel: 5/182
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8747; podiel: 11/2520
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8748; podiel: 11/2520
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8749; podiel: 5/5328
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9326; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10613; podiel: 13/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10625; podiel: 175/6912
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10626; podiel: 23571/934912
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10643; podiel: 9490/10771353
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10644; podiel: 1915/1803642
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9313; podiel: 9/144
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9314; podiel: 13/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9315; podiel: 1/9
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9321; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9322; podiel: 3/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 9326; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8645; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8650; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8652; podiel: 1/360
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8679; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8680; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8683; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8718; podiel: 5/288
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8723; podiel: 1/64
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8724; podiel: 1/64
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8725; podiel: 7/384
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8740; podiel: 35/6696
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8741; podiel: 35/6696
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8694; podiel: 5/144
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8696; podiel: 5/864
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8697; podiel: 9/320
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8698; podiel: 41/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8707; podiel: 5/576
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8708; podiel: 7/384
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10670; podiel: 231/333064
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10671; podiel: 55/17856
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10672; podiel: 17628264/8492090509
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13061; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13061; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13062; podiel: 5/1116, 1/372
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13062; podiel: 13/1984
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13063; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13063; podiel: 11/4464
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12475; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12475; podiel: 1/744
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12661; podiel: 5/1116, 1/372
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12661; podiel: 13/1984
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13058; podiel: 7/2976, 1/496
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13058; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13261; podiel: 1/432
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13389; podiel: 319/191808
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13390; podiel: 319/191808
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13471; podiel: 5/3168
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13506; podiel: 7/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13507; podiel: 7/72
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13063; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13064; podiel: 55/17856
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13064; podiel: 11/35712
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13065; podiel: 7/2976
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13065; podiel: 5/1116, 1/744
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13066; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11734; podiel: 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11738; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11738; podiel: 1/744
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11739; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11739; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11740; podiel: 11/4464
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10673; podiel: 121/71424
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11638; podiel: 5/3168
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10673; podiel: 11/11904
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11733; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11733; podiel: 1/744
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11734; podiel: 7/2976, 1/496
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11760; podiel: 35/216
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11761; podiel: 5/36
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11762; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11789; podiel: 7/384
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12474; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12474; podiel: 1/2232
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11740; podiel: 7/2976, 5/1116
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11742; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11743; podiel: 44/960
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11744; podiel: 35/6696, 1/372
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11745; podiel: 5/1116, 1/372
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 11745; podiel: 13/1984
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8406; podiel: 5/3168
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8432; podiel: 5/3168
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8458; podiel: 5/3168
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4471; podiel: 21/864, 3/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4480; podiel: 21/864, 3/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4481; podiel: 3/2016
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4504; podiel: 3/48
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4526; podiel: 3/384
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4553; podiel: 3/96
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4463; podiel: 21/864, 3/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4464; podiel: 21/864, 3/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4465; podiel: 3/192
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4466; podiel: 21/864, 3/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4469; podiel: 21/4896
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4470; podiel: 21/864, 3/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4588; podiel: 3/480
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4589; podiel: 3/480
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4595; podiel: 3/2016
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4604; podiel: 9/144
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4610; podiel: 60/4284
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4610; podiel: 15/2856
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4567; podiel: 3/288
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4571; podiel: 3/480
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4572; podiel: 3/2016
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4574; podiel: 3/876
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4580; podiel: 15/4896
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4586; podiel: 3/480
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4829; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4852; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4854; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4855; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4856; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4756; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4794; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4812; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4813; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4814; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4815; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4426; podiel: 9/288
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4434; podiel: 21/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4436; podiel: 21/864
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4437; podiel: 3/192
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4460; podiel: 3/288
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 3988; podiel: 3/384
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4257; podiel: 3/384
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4264; podiel: 3/192
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4340; podiel: 3/3456
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4413; podiel: 3/192
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4415; podiel: 3/192
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4620; podiel: 9/144, 3/48
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4622; podiel: 15/240
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4626; podiel: 3/144, 3/288
POZEMOK; kat. územie OŠČADNICA; číslo LV: 8383; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10396; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12820; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12820; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4881; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4881; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 6556; podiel: 3/2016
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 7131; podiel: 3/480
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 7266; podiel: 9/144
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 3885; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 5193; podiel: 2261/524520
GARÁŽ; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12321; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12321; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4185; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4185; podiel: 12625/127932
BYT; kat. územie TŘINEC; číslo LV: 5684; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4881; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 2146; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ČADCA; číslo LV: 5457; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4018; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 4018; podiel: 5140/458171
BYT; kat. územie ČADCA; číslo LV: 5193; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4638; podiel: 15/720
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4639; podiel: 15/480
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4640; podiel: 141/14424
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4640; podiel: 21/7212
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4640; podiel: 15/14424
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4646; podiel: 3/48, 3/72
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4627; podiel: 3/24
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4629; podiel: 15/1944
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4629; podiel: 21/8748
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4629; podiel: 12/17496
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4633; podiel: 3/48, 3/48
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4637; podiel: 3/48
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4693; podiel: 21/2916
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4693; podiel: 21/8748
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4693; podiel: 3/4374
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 6135; podiel: 3/1152
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 6136; podiel: 3/192
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 6145; podiel: 3/384
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4647; podiel: 15/240, 3/48
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4648; podiel: 3/72, 3/144
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4653; podiel: 3/96, 3/144
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4655; podiel: 97197/12597120
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPČIE; číslo LV: 4655; podiel: 21/8748
POZEMOK; kat. územie ZÁKOPCIE; číslo LV: 4655; podiel: 12/17496
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4637; podiel: 33/11200
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4744; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4750; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2984; podiel: 12/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2988; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2989; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2993; podiel: 9/200
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3010; podiel: 24/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3030; podiel: 3/100
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2858; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2859; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2860; podiel: 9/200
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2875; podiel: 3/100
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2922; podiel: 1/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2923; podiel: 1/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3088; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3089; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3423; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3424; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3436; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3437; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3036; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3070; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3071; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3072; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3078; podiel: 1/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3079; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8630; podiel: 5/36
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8637; podiel: 5/36
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8644; podiel: 35/1296
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2806; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2807; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2845; podiel: 6/175
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8594; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8608; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8615; podiel: 7/384
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8616; podiel: 7/384
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8620; podiel: 35/216
POZEMOK; kat. územie ČADCA; číslo LV: 8622; podiel: 1/16
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2852; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2853; podiel: 1/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2854; podiel: 1/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2855; podiel: 3/100
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2856; podiel: 3/50
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2857; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2846; podiel: 8/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2847; podiel: 1/8
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2848; podiel: 1/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2849; podiel: 1/6
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2850; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 2851; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3440; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3441; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3442; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4346; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4439; podiel: 3/16
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4488; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4552; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4553; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4554; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4245; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4250; podiel: 3/50
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4280; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4299; podiel: 3/100
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4335; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4343; podiel: 319/42000
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4592; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4596; podiel: 1/8
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4604; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4609; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4611; podiel: 3/100
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4614; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4555; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4568; podiel: 12/875
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4573; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4574; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4575; podiel: 1/72
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 4576; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3688; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3690; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3691; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3692; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3704; podiel: 1/56
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3727; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3658; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3659; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3670; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3672; podiel: 1/48
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3683; podiel: 1/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3686; podiel: 3/32
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3749; podiel: 3/700
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3750; podiel: 33/11200
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3751; podiel: 33/11200
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3752; podiel: 1/25
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3753; podiel: 1/25
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3756; podiel: 1/50
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3728; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3731; podiel: 3/100
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3737; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3738; podiel: 3/175
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3746; podiel: 3/50
POZEMOK; kat. územie HORELICA; číslo LV: 3748; podiel: 3/700
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 02. 05. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->