Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD182252
ID oznámenia: 
16429
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF HVOZDÍK, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (ŠPECIALIZOVANÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV MARÍNA, Š.P. KOVÁČOVÁ)
príjmy za rok 2019: 
7607 € (z výkonu verejnej funkcie), 1712 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY N.O.
(VOÚC SV. LUKÁŠA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY N.O.
(NÚDTARCH N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY N.O.
(PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY N.O.
(ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 3981; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 3981; podiel: 50%
NÁDVORIE; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 4981; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2015, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->