Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203106
ID oznámenia: 
16030
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JAROSLAV VACH, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(ALNILAM S.R.O.)
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(MBBM, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ)
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(ZTS MARTIN, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA A. S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA NIVY; číslo LV: 3624; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 4324; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA VINOHRADY; číslo LV: 4724; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2016, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÉ PODIELY S.R.O. 100%, podiel: BSM
OBCHODNÉ PODIELY A.S. 66,6%, podiel: 1/1
OBCHODNÉ PODIELY A.S. 55%, podiel: 1/1
CENNÉ PAPIERE A.S., podiel: BSM
BIANKO ZMENKY A.S., podiel: BSM
PÔŽIČKA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 2X, podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: BSM
DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ, podiel: 1/1
HOTOVOSŤ NA ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 09. 2006
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
VOZIDLO, továrenská značka: AUDI A6, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->