Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202499
ID oznámenia: 
16986
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JAROSLAV POLAČEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
64741 € (z výkonu verejnej funkcie), 10402 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA KSK
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PLAT POSLANCA
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE, S.R.O)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(MESTSKÉ LESY KOŠICE A.S.)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, SPOL.S.R.O.)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(GEOTERM KOŠICE, A.S.)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(KOSIT, A.S.)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(NTC KOŠICE A.S.)
požitky: NEMÁM
VÝKON OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(KFA. A.S.)
požitky: NEMÁM
ČLEN SPRÁVNEJ RADY A II. VICEPREZIDENT
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOŠICKÁ ARÉNA)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU KOŠICE - TURIZMUS)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(PRO CASSOVIA, NADÁCIA)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(CREATIVE INDUSTRY KOŠICE, N.O.)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(AVIATION CLUSTER SLOVAKIA)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(VÝCHODOSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA, O.Z.)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(IT VALLEY)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(ZDRUŽENIE K8)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(ASOCIÁCIA EKONÓMOV SLOVENSKA)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(KARPATSKÝ EUROREGIÓN SLOVENSKO)
požitky: NEMÁM
VÝKON ČLENSKÝCH OPRÁVNENÍ MESTA KOŠICE
(ÚNIA MIEST SLOVENSKA)
požitky: NEMÁM
ČLEN DOZORNEJ RADY ZA KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
(IDS VÝCHOD, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
ČLEN DOZORNEJ RADY ZA KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
(GLIP KOŠICE A.S.)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 12776; podiel: 1/1
BYT; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 12911; podiel: 1/1
RADOVÁ GARÁŽ; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 14732; podiel: 1/1
DOM; kat. územie MALÁ VIESKA; číslo LV: 1799; podiel: BSM
ZÁHRADA A CHATA; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1157; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 2302; podiel: 1/486
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 3521; podiel: 1/486
BYT S GARÁŽOU; kat. územie ŠTRBA; číslo LV: 4087; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: PEUGEOT , rok výroby: 2010, podiel: 1/1
UMELECKÉ DIELA A STAROŽITNOSTI, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->