Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202909
ID oznámenia: 
16562
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JAROSLAV MIKLA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NARODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie PODHÁJSKA -SVÄTUŠA; číslo LV: 437; podiel: 1/1
TRÁVNY PORAST; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 1345; podiel: 8/432
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PODHÁJSKÁ-SVÄTUŠA; číslo LV: 958; podiel: 206239/90719380
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 741; podiel: 579257/6347477
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 742; podiel: 180715/19998512
ZÁHRADA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 885; podiel: 2/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 633; podiel: 799126/66350759
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 632; podiel: 156043/24060310
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 530; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 1581; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 1061; podiel: 7/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 676; podiel: 8/2880
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 709; podiel: 48578/176929185
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKÁ-SVÄTUŠA; číslo LV: 719; podiel: 368/435456
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 720; podiel: 23/27216
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 675; podiel: 94729/89205725
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 726; podiel: 51079/155763543
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 727; podiel: 13069/39813087
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 967; podiel: 40/900
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 743; podiel: 16/2352
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 659; podiel: 5/1350
ORNA PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 817; podiel: 3092/13759171
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 818; podiel: 32/37632
ZÁHRADA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 940; podiel: 102954/22205959
VINICA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 876; podiel: 270418/299906949
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 882; podiel: 66116/166290900
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 883; podiel: 16/2352
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 710; podiel: 64/3456
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 673; podiel: 1/648
ZÁHRADA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1878; podiel: 4/17280
VINICA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1866; podiel: 1/540
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1860; podiel: 2/216
VINICA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1851; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 633; podiel: 799126/66350759
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 632; podiel: 156043/24060310
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 530; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 1581; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 1061; podiel: 7/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 676; podiel: 8/2880
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 709; podiel: 48578/176929185
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 719; podiel: 368/435456
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 720; podiel: 23/27216
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 675; podiel: 94729/89205725
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 726; podiel: 51079/155763543
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 727; podiel: 13069/39813087
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA - SVÄTUŠA; číslo LV: 967; podiel: 40/900
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 743; podiel: 16/2352
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA - SVÄTUŠA; číslo LV: 659; podiel: 5/1350
ORNA PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 817; podiel: 3092/13759171
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 818; podiel: 32/37632
ZÁHRADA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 940; podiel: 102954/22205959
VINICA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 876; podiel: 770418/299906949
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 882; podiel: 66116/166290906
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 883; podiel: 16/2352
ORNÁ PÔDA; kat. územie PODHÁJSKA-SVÄTUŠA; číslo LV: 710; podiel: 64/3456
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 673; podiel: 1/648
ZÁHRADA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1878; podiel: 4/17280
VINICA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1866; podiel: 1/540
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1860; podiel: 2/216
VINICA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1851; podiel: 1/108
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2010, podiel: 1/2
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES, rok výroby: 2016, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 24. 06. 2003
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie ZVOLEN, rok zač. užívania: 1994, spôsob užívania: NÁJOMNÁ ZMLUVA
BYT, kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: NÁJOMNÁ ZMLUVA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL LÍZING, továrenská značka: MERCEDES, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->