Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214117
ID oznámenia: 
16061
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JAROSLAV JÁNOŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICE - ZÁPAD; číslo LV: 11552; podiel: 1/1
PARCELA REGISTRA C; kat. územie KOŠICE - ZÁPAD; číslo LV: 11552; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 631; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 631; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 10; podiel: 15/300
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 12; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 14; podiel: 3/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 15; podiel: 24/576
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 16; podiel: 24/1152
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 16; podiel: 24/1152
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 17; podiel: 48/1152
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 104; podiel: 40/10080
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 104; podiel: 40/10080
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 108; podiel: 2/630
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 153; podiel: 26/672
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 154; podiel: 273/32256
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 156; podiel: 13/1344
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 157; podiel: 13/1344
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 158; podiel: 13/1536
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 159; podiel: 91/9408
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 164; podiel: 384/161280
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 165; podiel: 2/210
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 167; podiel: 6/1890
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 169; podiel: 2/840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 180; podiel: 2/168
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 182; podiel: 2/210
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 184; podiel: 12/1890
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 190; podiel: 6/1260
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 280; podiel: 24/192
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 302; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 303; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 304; podiel: 45/540
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 367; podiel: 2/42
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 539; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 659; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1091; podiel: 384/161280
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1103; podiel: 6/1260
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1112; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1132; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1190; podiel: 6/1260
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1192; podiel: 384/161280
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1271; podiel: 13/1344
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1272; podiel: 13/1344
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1273; podiel: 2/420
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1274; podiel: 2/420
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1374; podiel: 15/300
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1375; podiel: 15/300
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1392; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1393; podiel: 3/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1434; podiel: 2/7
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1570; podiel: 2/210
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1568; podiel: 2/210
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1431; podiel: 89381/43468656
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1561; podiel: 89381/43468656
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 631; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 164; podiel: 1440/115200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1410; podiel: 96/1920
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 424; podiel: 96/11520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 423; podiel: 576/138240
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 422; podiel: 80/3840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 420; podiel: 96/5760
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 286; podiel: 96/30720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 204; podiel: 288/11520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1321; podiel: 24/1344
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1322; podiel: 24/1344
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1323; podiel: 96/1920
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1324; podiel: 96/1920
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1013; podiel: 96/1920
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1091; podiel: 1440/115200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1192; podiel: 1440/115200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1314; podiel: 2016/115200
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1315; podiel: 2016/11520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 699; podiel: 24/672
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 510; podiel: 288/11520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 426; podiel: 96/3840
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1431; podiel: 139/258742
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1561; podiel: 139/258742
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1494; podiel: 1/186
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1468; podiel: 1/186
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1146; podiel: 1/186
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1799; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 654; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 970; podiel: 7/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1275; podiel: 26125/5723000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1277; podiel: 26125/5723000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1505; podiel: 26125/5723000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1506; podiel: 26154/5723000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGART; číslo LV: 1799; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1800; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 2356; podiel: 457/100000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 2357; podiel: 26154/5273000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie NOVÁ LESNÁ; číslo LV: 901; podiel: 222/2002
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÁ LESNÁ; číslo LV: 969; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NOVÁ LESNÁ; číslo LV: 830; podiel: 2/14
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2020, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 30. 06. 2006
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->