Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202405
ID oznámenia: 
15335
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. JAROMÍR ŠÍBL, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES)
požitky: POSLANECKÉ ODMENY
POSLANEC
(BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: POSLANECKÉ ODMENY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3368; podiel: 100% (BSM)
SPOLOČNÉ ČASTI DOMU, ZARIADENIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3368; podiel: 3,58% (BSM)
POZEMOK; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4800; podiel: 3,58% (BSM)
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3567; podiel: 50%
SPOLOČNÉ ČASTI DOMU, ZARIADENIE; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3567; podiel: 0,67%
POZEMOK; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 4409; podiel: 0,67%
ZÁHRADA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 137; podiel: 100% (BSM)
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->