Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203657
ID oznámenia: 
16647
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JARMILA MIKUŠOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady RTVS
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA DEVÍN; číslo LV: 955; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA POD BYTOVYM DOMOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 3969, 5452; podiel: 1,2%
ZASTAVANÁ PLOCHA POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo LV: 4318, 4208; podiel: 0,92%
BYT; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo LV: 3259; podiel: 50%
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 3969; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie MODRA; číslo LV: 9735; podiel: 6,25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA MINCÍ, podiel: 100%
STAROŽITNOSTI, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->